Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sterkt studiemøte i juni

OSLO: Det årlige Studiemøtet vil mer enn noen gang være preget av telekommunikasjon. To av tre plenumssesjoner fokuserer på tele, den tredje på IT generelt. Blant foredragsholderene finner vi næringsminister Lars Sponheim (bildet).

Sponheim, Lars ny
Den 3.-6. juni arrangeres det årlige Studiemøtet, denne gang i Kristiansand. For den teleinteresserte er årets Studiemøte et av de bedre seminarer man kan velge denne våren. Torsdag 4. juni tar Lars Sponheim for seg de næringspolitiske konsekvenser av utviklingen på IT-området. Visekonsernsjef i Telenor, Ole Petter Håkonsen, adm. direktør i NetCom, Gert Munthe, adm. direktør i Telia Norge, Bjørn Formo og lederene for Global One og Tele2 vil alle foredra om erfaringene så langt på et liberalisert telemarked.

Morgendagen
Hovedhensikten med Studiemøtet har alltid vært å knytte bånd mellom unge forskere og etablerte IT-miljøer. Fredag 5. juni er det morgendagens kommunikasjon som står i fokus. Her får vi foredrag om framtidens Internett, om sammensmeltingen tele-data i telenettet, om framtidige satellittsystemer og morgendagens mobile løsninger.

Blant foredragsholderene finner vi adm. direktør Ingvild Myhre i Alcatel Telecom, adm.direktør Oddvar Hesjedahl i Telenor FoU og konsernsjef i Glamox, Christian Thommesen.

Næringsutvikling
Lørdag 6. juni er satt av til næringsutvikling i IT-perspektiv. Ekspedisjonssjef Hugo Parr i Næringsdepartementet foredrar om ny IT-plan for næringslivet. Norsk Investorforum tar for seg Fornebu-prosjektet, og vi får også foredrag om det nye såkornfondet.

Både torsdag og fredag er det flere parallelle fagseminarer med fokus på Internett, kommunikasjon, yngre forskere og sikkerhet i IT-systemer.

Internett-test
Flere av aksessleverandørene til Internett vil delta i en test der aksesshastighet opp mot nettet måles på stedet. Målingene vil demonstrere typiske responstider i dag. Samtidig vil NTNU bidra med foredrag om framtidens trafikkavvikling i nettet.

På Studiemøtet vil også Telenor dele ut sin nordiske forskerpris.
Stikkord: Mobil