Annonse


NSB viser varene på nett

Hensikten er å gi kundene bedre service ved avviksituasjoner.

Pioner
NSB Gods benytter utprøvd GPS-teknologi, men ingen andre jernbaner har knyttet dette opp mot kunder på Internett. Derfor vil NSB være en pioner på dette området i jerbanesammenheng.

Samarbeid
NSB samarbeider med svenske SJ Gods, som også har prosjekter som tar i bruk tilsvarende teknologi. Målet er at kundene skal få status på sine transporter uansett om godset befinner seg på tog i Norge eller Sverige, melder NSB.

Annonse