Hermansen (litt sur)

Annonse


Hermansen beklager dypt

Hermansen (litt sur)– Jeg beklager å ha opptrått slik i forbindelse med informasjon til partier på Stortinget, at det kan oppfattes å være illojalt ovenfor statsråd Dørum. I etterhånd erkjenner jeg at informasjon om denne type saker skulle ha gått gjennom statsråden eller i forbindelse med ham, skriver Tormod Hermansen i en melding.

Dette ble lest opp av statsminister Kjell Magne Bondevik i Stortingets spontanspørretime onsdag klokken 10.00.

Oppklaringsmøte tirsdag kveld
Hermansen sier i meldingen at statsråd Dørum har mottatt hans beklagelse.

Dette skjedde etter det Dagens Telecom erfarer sent tirsdag kveld da Tormod Hermansen og styreleder Arnfinn Hofstad ble kalt inn på teppet til samferdselsministeren.

Annonse


Herrene måtte der stå «skolerett» for statsråden ettersom Telenor-ledelsen hadde lekket viktige informasjoner til opposisjonspartiene Høyre og Arbeiderpartiet uten å informere Samferdselsministeren på forhånd.

Partiboka i orden
Det er velkjent at Tormod Hermansen og finansdirektør Torstein Moland (ex-sentralbanksjef) i Telenor har tette forbindelser og partiboka i orden ovenfor Arbeiderpartiet.

Det er disse «uformelle» koblingene som Telenor-ledelsen tok i bruk når de informerte blant annet Arbeiderpartiet om fusjonsforhandlingene.

Beholder jobben
Det er neppe sannsynlig at lekkasjene vil ha få noen følger for Tormod Hermansens sjefsjobb i Telenor etter at han nå har gjort de nødvendige «knebøyninger» ovenfor Samferdselsministeren.

Statsråden har ovenfor Tormod Hermansen og styreformann Arnfinn Hofstad presisert at han forutsetter at departementet heretter blir fortløpende orientert om de pågående fusjonsforhandlingene mellom Telenor og Telia.

Se også:

  • Hermansen inne på teppet (28.01.98 kl 08:31)

    Annonse


  • Annonse


    Annonse