millitær

Annonse


Sverige får sitt «Tress’ 90»

millitærDen svenske finansavisen Dagens Industri kunne sist fredag melde at det hersket ‘krigstilstand’ mellom det svenske Forsvaret og Forsvarets Matrialverket (FMV).

Som med Trygdeetaten og “Tress´90” i Norge, trues nå det store svenske IT-prosjekt Sirius med å kjøre seg helt fast etter 4 års arbeide. Det hele bunner i en krangel mellom Forsvarsledelsen og FMV om Forsvarsmaktens rolle og påvirkningskraft i prosjektet.

Sirius-prosjektet
Sirius er et overordnet ledelsessystem som etter planene skulle erstatte et 40-talls gamle og foreldede datasystemer som i dag blant annet styrer det svenske forsvarets håndtering av matriell. En viktig forutsetning for Sirius-prosjektet var at at det skulle stå klart før år 2000, for derved å kunne fjerne alle problemene med tusenårs-skiftet.

Sirius-prosjektet har vært omtalt som et høyrisiko-prosjekt helt fra starten i 1993. For det første har prosjektet en meget omfattende og prestisje-preget målsetting. Dertil er utviklingsmetodikken helt ny og uprøvet, og for det tredje har arbeidet med prosjektet vært drevet under stort tidspress det meste av tiden.

Annonse
Svensk såpeopera
De store problemene med Sirius-prosjektet bunner i en maktstid mellom Forsvarsmakten og FMV om hvem som skal bestemme. Problemene blir ikke enklere i og med at det er de militære (med lav IT-kompetanse) som sitter på ‘pengesekken’ – og vil ha mere innflytelse (les. styring) over prosjektet, mens FMV er støttemyndigheten som har fått oppdraget av Forsvaret.

FMV har høy IT-kompetanse og vil derfor være likestillt partner. Når Forsvaret nå vil skaffe seg sin egen IT-kompentanse for å selv å drifte sine informasjonssystemer, så opplever FMV dette som et brudd på de etablerte samarbeidsformene mellom partene.

Hele prosjektet henger nå i en tynn tråd. Uansett hva som skjer vil man få store problemer med å overholde tidsplanen – som i seg selv er en viktig del av prosjektet. Ved et tidligere forsøk på å løse problemene, besluttet man å avstå fra å la FMV egenutvikle Sirius – og i stedet kjøpe kommersielle standardprodukter (Cots), og tilpasse disse.

Riksrevisjonen
Selv om den svenske regeringen ikke tidligere har vært koblet inn i saken, så har nok samarbeidsproblemene mellom Forsvaret og FMV pågått over lengere tid. Regeringen ble først alarmert om saken på forsommeren i år. Forsvarsminister Björn von Sydow tok da straks affære og koblet inn Riksrevisionsverket (RRV) for å få utarbeide en risikoanalyse av prosjektet.

RRVs rapport er nå ferdig og avspeiler et gigantprosjekt hvor alt som kunne gå galt, har gått galt. Den konstanterer at prosjektledelsen ikke har noe fast grep om fremdriften, eller utviklingen av prosjektet. Først og fremst skyldes dette rollekonflikten mellom partene som har medført at samarbeidet er blitt ødelagt av store interessemotsetninger mellom Forsvaret og FMV.

Milliard-tap ?
RRV-rapporten konkluderer med at det er ytterst viktig for partene å finne en løsning for videre smmarbeide om prosjektet, siden tidsplanen ellers kan sprekke. Om dette skjer vil Forsvaret ikke få avløst sine gamle datamaskiner innen år 2000, noe som vil påføre den svenske staten ekstrautgifter på omlag en milliard svenske kroner.

Sirius har vært et milliard-prosjekt siden starten i 1993. Da hadde prosjektet en kostnadsramme på SEK 1,6 milliarder og forventningene var (i følge beregningene dengang) at det skulle medføre besparinger på omlag 200 millioner per år.

Krever samarbeid
I dag kan ingen med sikkerhet si hva totalkostnaden er kommet opp i – eller kan komme opp i.

Det er ikke rart at det svenske Riksrevisionsverkets rapport konkluderer med; “at det kan bli alvorlige konsekvenser dersom partene ikke kan klare å samarbeide”.

Farvel besparelser
Siriusprosjektet startet i juni 1996 med anbudsrunder for nye datasystemer – som enda ikke er avsluttet. Gyldighetstiden for anbudene har vært forlenget gang på gang. Nå lyser ett ‘blått lys‘ for hele anbudsrunden – og skulle man måtte sende dette ut på nytt kan det ta ytterligere et år.

RRV mener at Forsvaret står ovenfor et vanskelig valg: Enten setter de på ekspressfart slik at Siriusprosjektet blir klart før år 2000 – noe som med sikkerhet vil gi (store) problemer i form av samordning og ressurser. Eller de avventer utviklingen av grunnsystemene, samt samordningen med andre prosjekter – noe som vil bety tap av både tid- og besparingseffekter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse