Annonse


Prøveklut for ny teknologi

PSD har valgt fraflyttingsfylket Sogn- og Fjordane som prøvefylke for å teste ut korleis IT-teknologi kan brukes til å bedre samspillet mellom offentlige etater og overfor publikum.

Fylket har ry for å være en ideklekker når det gjelder å ta i bruk informasjonsteknologi som geografisk utjevnende kommunikasjonsmedium og kostnadseffektiviserende verktøy i offentlig virksomhet.

Økt effektivitet
– Norsk forvaltning har god tilgang på ny teknologi. Nå må vi bruke teknologien til å øke effektiviteten. Vi må videreutvikle og bedre ressursutnyttelsen ved hjelp av den redskapen vi allerede har, sier avdelingsdirektør Leon Aurdal i PSD.

Prosjektet tar sikte på å utvikle alternative organisasjonsmodeller for morgendagens forvaltningstjeneste der den enkelte medarbeiders kompetanse og evne til å nyttiggjøre seg ny teknologi blir overordnet geografisk plassering.

Fylkesmannen
Å kartlegge hindringer av formell, teknisk, økonomisk og psyko-sosial karakter blir en viktig del av oppgaven for fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Vestlandsforsking og Høgskulen som er ansvarlig for prosjektet.