Trond Heggelund

Annonse


Telenor-økning i Asia

Trond HeggelundAdm. direktør Tormod Hermansen i Telenor var torsdag ettermiddag tilstede på utdelingen av Hjelp til selv hjelp-prisen som gikk til chileneren Elena Ravas som er bosatt i Oslo.

Møtte «gudfaren» Yunus
Hermansen hadde under konferansen «Microfinance – Global Aid and Business Potential» på Lysebu i Oslo samtaler med adm. direktør Muhammad Yunus i Grameen Bank, som er «gudfar og jordmor» for Grameen Phone i Bangladesh.

Selskapet startet opp driften for nøyaktig et halvt år siden, og eies 51 prosent av Telenor.

Kommersiell suksess
– Vi mener det er interessant å bringe avansert mobiltelefoni t til de fattige på landsbygda. Det er bedre enn å strekke kobberkabler over hele landet som rommer hele 130 millioner mennesker. Yunus og hans Micro-collect arbeide (økonomisk hjelp til selvhjelp) for de fattige, spesielt til kvinner, har løftet prosjektet til at det også er en suksess rent kommersielt, sier Tormod Hermansen til Dagens Telecom.

Annonse
Enorm utfordring
Grameen Phone har i dag 14.000 mobiltelefonabonnenter som stort sett befinner seg i nærheten av hovedstaden Dhaka. Men også i 14 forskjellige landsbyer er nå knyttet opp mot det Telenor-eide selskapet. Grameen Phone har en enorm utfordring foran seg ettersom Bangladesh består av hele 68.000 landsbyer som ligger uten for de ordinære kommunikasjonsrutene.

Vil utvide aksjekapitalen
Telenor har allerede brukt 50 millioner i aksjekapital til Grameen Phone. Nå mener Tormod Hermansen at de i løpet av en tid ville måtte utvide kapitalinnskuddet ettersom Bangladesh krever mer teleinfrastruktur.

– Jeg har stor tro på at vi skal kunne tjene penger i Bangladesh i løpet av noen år. Men jeg vet enda ikke om vi kommer til å ta noen form for økonomisk utbytte eller investere dette i Bangladesh, sier Hermansen til Dagens Telecom.

Tilgang til fibernett
Grameen Phone, og dermed også Telenor, har nettopp fått tilgang til et fiberoptisk nett som går parallelt langs en del av jernbanen i Bangladesh. For meste dreier det seg om strekningen fra hovedstaden Dhaka som ligger midt i landet og ut til byene langs kysten. Etter det Dagens Telecom får opplyst har selskapet nå tilgang til 1.800 kilometer fibernett.

Tormod Hermansen sier til Dagens Telecom at dette fibernettet ikke er nok i seg selv, og at de vurderer nå opprette et radiolinjenett som et godt supplement.

Risikofylte prosjekter
Tove Strand Gerhardsen som leder NORAD påpekte ovenfor Dagens Telecom at næringslivssatsing i utviklingsland er risikofylte prosjekter som ved første øyekast ikke er lønnsomme. Hun berømmet Telenor for å satse i Bangladesh og mente at de på sikt også ville kunne få igjen noen av de pengene de allerede har investert.

Vokse seg sterk
Både Strand Gerhardsen og Yunus poengterte at ved hjelp av relativt små beløp gjennom Micro collect prosjekter slik som Grameen Phone vil gi store resultater bare de får litt tid på å vokse seg sterke.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse