Annonse


Tele Danmark reiser sak

Den nye teleloven har ikke gått igjennom det danske Folketinget, men det er bred enighet om den, melder Jyllandsposten.

Underprising
I følge Tele Danmark gir den nye loven konkurrerende teleselskaper adgang til deres telenett til priser som dekker under en tredel av nettkostnadene.

Stevner staten
For å få underkjent loven planlegger Tele Danmark å stevne sin eier, den danske stat, for EU-domstolen. Saken vil enten fremmes som en klage eller som en ren domstolssak.

EU-direktiv
I Tele Danmark hevdes det at EU-direktivene, som fastslår at salg skal baseres på kostnader, også må være bindende for danske forhold.

Annonse


Dette direktivet må være overordnet dansk lovgiving, heter det i artikkelen.

Økonomisk tap
– Forskjellsbehandlingen mellom Tele Danmark og andre teleoperatører, gir de største økonomiske problemer Tele Danmark noen gang har hatt, har styreformann Knud Heinesen uttalt.

Se også:
Ny dansk telelov

Annonse