Annonse


Fellesdata-kjøp utsatt

– Forhandlingene med budgiverne har tatt lengre tid enn ventet, beslutningen om hvem vi vil forhandle videre med er derfor skjøvet frem i tid, sier adm. direktør Ole Trasti i Fellesdata til Dagens Telecom.

Tidspunkt ikke bestemt
– Tidspunktet for når beslutningen om sluttforhandlinger blir tatt er ikke fastlagt enda, sier Trasti.

Etter planen skulle Fellesdata på styremøte mandag kveld avgjøre hvem av budgiverne de ville gå inn i nærmere forhandlinger om oppkjøp med.

Fler enn fire aktører?
Det er foreløpig kjent at IBM, CSC, amerikanske EDS og europeiske Sema Group har lagt inn bud på Fellesdata. Trasti ønsket mandag ettermiddag ikke å kommentere om det er fler enn disse fire aktørene som er med og forhandler.

Annonse


Se også:

Hvem får fellesdata

Best for Fellesdata?

Annonse