Annonse


Dansk overpris

Undersøkelsen er laget av næringslivets internasjonale brukerorganisasjon for telefoni, INTUG. Den viser at Tele Danmark tar fem ganger så mye for en fast linje til utlandet som for en innenlandsk linje.

Ikke enig
– Men ser man på selve prisnivået, så koster våre internasjonale tjenester stort sett det samme som i andre land, ja vi er faktisk billigere enn dem alle – unntatt Norge og Sverige, sier underdirektør i Tele Danmark Tom Togsverd.

Stor-konsern
Europas største konsern er med i INTUG, deriblant Volvo, Unilever og IBM. Faste linjer er vanlige for disse selskapene når de skal forbinde sine nettverk.

500 prosent for mye
INTUG har sammenlignet prisene på en fast innenrikslinje med en fast utenrikslinje. Undersøkelsen konkluderer med at det danske televerget forlanger 500 prosent for mye for en digital oppkobling og 264 prosent for mye for en gammeldags analog telefonlinje.

Granskes
Undersøkelsen er bestilt hos INTUG av EØS’ industrikommissær. Europakommisjonen gransker nå rapporten, i følge den danske avisen Børsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse