Arkiv

Annonse


Krangel om lokalisering

ArkivNå har en stortingsrepresentant «tatt saken» og krever Opplysningstjenesten 180 lagt til Finnsnes i Troms fylke. Rolf Ketil Bjørn fra SV engasjerer seg i saken.

Til Spørretimen
Bjørn tar opp saken i førstkommende Spørretime, onsdag 12. mars. Da får vi vite hva samferdselsminister Sissel Rønnbeck sier om lokalisering.

Få arbeidsplasser
Opplysninga på Finnsnes ble lagt ned for to år siden. 38 arbeidstakere mistet jobben. Mange av disse er fortsatt arbeidsledige.

Både i Narvik og på Finnsnes er det stor mangel på «kvinnearbeidsplasser».

Narvik eller Finnsnes?
Årsaken til at Telenor vil legge de nye arbeidsplassene til Narvik, er at det allerede finnes en operativ svartjeneste der, sies det i en artikkel i Nordlys.

På Finnsnes må en slik tjeneste i tilfelle opprettes på nytt.

Ønsker ikke spredning
I Telenor ønsker de å holde et så lavt antall enheter innenfor Opplysningstjenesten som mulig. Derfor holder de fast ved beslutningen om at de nye arbeidsplassene skal legges til Narvik.

Annonse


Annonse