Arne Joramo

Annonse


Gigantordre til Siemens

Arne JoramoSiemens forventer at rammeavtalen for dem kan komme opp i mer enn 250 millioner kroner i de nærmeste fire år.

Onsdag klokken 14.00 undertegnet Telenor Nett og norske Siemens kontrakten på såkalt SDH-utstyr til telenettet i Norge. Rammeavtalen på SDH-investeringene er på mer enn 500 millioner kroner totalt bare i de tre første årene.

Etter det Dagens Telecom erfarer kan den økonomiske rammen bli utvidet betydelig.

Må sloss
Fra før har Telenor inngått SDH-kontrakt med DSC Communications.Derfor må Siemens og DSC sloss om den totale «kaka».

Annonse


– Med vår erfaring på transmisjon er det ambisjonen å ta mer enn halvparten av totalkaka, sier divisjonsdirektør Arne Besseberg i Siemens Telecom i Norge til Dagens Telecom.

Fleksibel ramme
– Rammen for kontrakten er vanskelig å angi. Det er sannsynlig at vi skal investere mer enn 500 millioner kroner i SDH før årtusenskiftet. De to leverandørene DSC Communications og Siemens har nå begge en rammeavtale. Den av dem som gjør den beste jobben vil naturlig få den største delen av kaka – og det er en kake som garantert vil vokse i størrelse i årene framover, sier adm. direktør Tor Halvorsen i Telenor Nett til Dagens Telecom.

Halvosen opplyser til Dagens Telecom at investeringene i Telenors nett i Norge vil ligge på totalt rundt to milliarder i år og sannsynligvis like mye i 1998.

Leverte ikke alt
I desember 1994 ble den første SDH-kontrakten inngått. Da antydet Telenor rammen til 600 millioner kroner i en fire års periode. Det er helt på det rene at DSC Communications som fikk den første kontrakten ikke har levert på langt nær en halvpart av dette ennå.

Dagbøter for DSC Communications
– DSC Communications har levert hardware-delen slik vi ønsket. En medvirkende årsak til at investeringene ennå ikke er blitt så stor som forventet, er at vi har utsatt utskifting av PDH (gammel arkitektur) slik at vi hittil bare har satt inn SDH (ny arkitektur) i nye deler av nettet. DSC Communications har hatt en del funksjonsprobler i sin programvare (TMN – Telecommunications Management Network) som har påført dem en ensifret antall millioner kroner i dagbøter, sier Halvorsen.

Han presiserer likevel at DSC Communications har gjort en såpass god jobb at de fortsatt vil få leveranser til Telenors nett. Derfor er det den av Siemens og DSC som nå er best som får den største delen av den felles kaka.

Dynamisk båndbredde
Utbyggingen av SDH vil gi telenettet en mye bedre funksjonalitet enn i dag. Det viktigste er muligheten å tilby brukerne fleksibel og dynamisk båndbredde.

En bedrift kan for eksempel betale for 100 Mbit/s i en time i døgnet og 1 Mbit/s de andre timene hvis behovet tilsier det. Eller at man med ATM i et lag oppå grunnarkitekturen SDH etterhvert kan selv kan bestemme båndbredde-behovet etter behov til enhver tid. For Telenor betyr SDH også at de får en mye bedre utnyttelse og styring av nettet.

Betyr svært mye
– For Siemens i Norge betyr denne kontrakten svært mye i årene framover. PÅ enkelte nisjer kan den utviklingen som må til blant annet på TMN bety nye eksportmuligheter, sier divisjonsdirektør Arne Besseberg i Siemens.

For nærmere forklaring på de tekniske uttrykk i artikkelen vennligst trykk på understrekede ord og du får definisjonen opp fra vår ordliste Stammens språk.


Annonse


Annonse


Annonse