Annonse


Knallbra for NetNet

NetNet-resultatet for 1996 ligger 65 prosent høyere enn budsjettert. Selskapet hadde regnet med å selge 2400 linjer i løpet av det første halve driftsåret, men passerte 4000 solgte linjer før årsskiftet. Med unntak av Telenor ligger dermed NetNet klart best an av de nye leverandørene av internasjonal terminert telefoni.
Fra etableringen i Oslo i august og fram mot utgangen av 1996, har NetNet AS inngått kontrakter med 380 norske firmakunder. Allerede ved utgangen av oktober var budsjettmålet for 1996 nådd, hevder selskapet i en pressemelding.

Emisjon i desember
NetNet eies 100 prosent av NetNet International SA i Luxembourg. Selskapet gjennomførte en emisjon så sent som i desember. Denne ble fulltegnet til en kurs pålydende 875 dollar og som dermed tilførte selskapet ti millioner dollar i ny egenkapital. Aksjene omsettes nå for rundt 1000 dollar, og konsernet verdsettes til omlag 540 millioner kroner.
Den største norske investoren er i dag Per Saxegaard i Norden Fonds, som har 9 prosent og som takket være NetNet derfor er blitt nesten 50 millioner kroner rikere på halvannet år.

God butikk
Børge Granli har til ukeavisa Telecom Revy tidligere uttalt at NetNet antagelig ville legge seg “omlag ti prosent under det bedrifter i dag blir fakturert fra Telenor på utenlands telefoni”. Når nå Telenor har innført 40 øre i startavgift på alle samtaler, kan en imidlertid på korte samtaler altså spare 39-40 prosent på å velge NetNet i stedet for Telenor.
– Dersom Telenor og NetCom skal følge NetNets nye priser vil det utvilsomt gå dramatisk utover deres nettoresultat for 1997, mener Granli.

Avviser
Han avviser imidlertid at det er NetNets primære målsetting å «skade» Telenor og NetCom GSM:
– Vi skal spare penger for våre kunder. Innsparingen for en typisk storbruker av teletjenester til utlandet på mellom 15 og 25 prosent. For øyeblikket tilsvarer kundemassen en årlig omsetning på 25 millioner kroner i Norge, men vi regner med at antallet kunder vil ha økt til 700 i løpet av høsten og at omsetningen i 1997 vil ligge på mellom 40 og 50 millioner kroner, sier Børge Granli til Dagens Telecom.

Annonse


950 kundebesøk
– Vi gjennomførte 950 kundebesøk på høsten i fjor og hele 40 prosent signerte kontrakt med én gang. Når alle våre 400 kunder får ny ruting-tabell i februar, vil det bety en ekstra omsetning for NetNet på om lag 400.000 kroner per måned på denne kundebasen alene, sier Granli til Dagens Telecom.

Over to milliarder
Totalmarkedet for utenlandstelefoni ligger på i overkant av to milliarder kroner, så det er fremdeles mye plass for ekspansjon for selskaper som NetNet. Granlis mål er en markedsandel på mellom tre og seks prosent.

Syv nyetableringer
NetNet har som mål å være etablert i ti land før avreguleringen av det europeiske telemarkedet er en realitet 1. januar neste år.
Det vil si at konsernet har vel 11 måneder på seg til å etablere seg i syv nye land i tillegg til dagens kontorer i Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet har i skrivende stund 13.000 kunder.

Kjøpe ledig kapasitet
NetNets forretningsidé er å kjøpe ledig telekapasitet på verdensmarkedet, du kan si at de kjøper tellerskritt i bulk, for så å selge denne kapasiteten videre til sine kunder.
Målet er å rute kundenes telefonsamtaler på billigste måte verden over (rutingen skjer automatisk). Foruten fastlinjetrafikk og mobiltelefoni, vil innenrikstrafikk inngå i selskapets tilbud fra 1. januar 1998.

Annonse


Annonse


Annonse