Annonse


Omstilling for NOR

– Det er klart at det i betydelig grad er teknologiske faktorer som ligger bak vedtaket, sier informasjonsdirektør i Sparebanken NOR Frode Helgerud til Dagens Telecom.
– En veldig viktig faktor er at konkurransen i markedet blir hardere og vi må produsere billigere varer og tjenester.
Delvis skyldes dette at kundenes adferd endrer seg. De bruker kort i stedet for å gå i banken, og brevgiro i stedet for å levere giroer i skranken.

Endret teknologi
Sparebanken vil i -97 skifte ut teknologien på sine bankkontorer. Det vil bli en annen måte å organisere arbeidet på som særlig vil berøre det personalet som ikke jobber direkte med kundene.
Bankens konsernstyre har vedtatt at det foretas en avsetning for omstillingskostnader på 155 millioner kroner i regnskapet for 1996.

Frivillige ordninger
Sparebanken NOR tar sikte på å gjennomføre nedbemanningen ved hjelp av frivillige ordninger, og uten bruk av oppsigelser. Konsernstyret sier at: «Anslaget på 450 medarbeidere er inkludert de tall for nedbemanning i 1996 og 1997 som regionene hver for seg har konkretisert og bekjentgjort».
Resterende nedgang vil i hovedsak komme i1998 og1999 etter lokale forhandlinger med tillitsvalgte.

Markedets behov
Sparebanken NOR, sier i en pressemelding at «Selskapet gjennom de senere årene lagt har ned et betydelig arbeid i å finne organisatoriske og teknologiske løsninger som mer effektivt setter banken i stand til åmøte markedenes behov i tiden fremover».

Automatiserte løsninger
Endret kundeatferd, en mer salgsrettet organisasjonsstruktur og anvendelsen av nye, mer automatiserte teknologiske løsninger gjør at konsernstyret regner med at ca. 450 ansatte vil bli berørt av pågående og kommende nedbemanninger.
Avsetningen på 155 millioner kroner vil i hovedsak bli brukt til tilbud om ordninger som er avtalt mellom ledelsen og de ansatte.
Sparebanken Nor hadde ved årsskiftet 3 233 ansatte.

Annonse


Annonse


Annonse