Annonse


Enighet i Singapore

Det har vært mye frem og tilbake mellom de forskjellige delegasjonene på WTOs møte i Singapore – og den såkalte Information Technology Agreement (ITA) har ikke vært den minst viktige. USA har vært blant pådriverne for denne, sammen med Japan, siden begge disse to landene ville tjene på at man eliminerer tollsatsene i den 600 milliarder store IT-industrien (eller infotech-sektoren som det heter i WTO-sammenheng).
Andre land, så som Frankrike, har vært meget lite villige til å akseptere en ITA-avtale uten at man samtidig fikk en telekom-avtale – og EU har stått midt i mellom og prøvd å få med seg en forpliktende papir om kommende telekom-avtale som et vilkår for å akseptere ITA-avtalen.
Men til slutt, etter fire dagers harde forhandlinger, ble man enige sent torsdag. Og i følge rapporter fra Singapore er alle tilfreds med det som ble vedtatt. “Vi fikk alt” sa WTOs generaldirektør Renato Ruggiero til Reuters – og ITA-avtalen regnes som kronen på verket etter Singapore-møtet.

Stor verdi?
Verdien av denne avtalen for verdenshandelen blir mye større enn de direkte, finansielle innsparingene på grunn av tollreduksjonene, sa den amerikanske handelsministren Charlene Barshefsky, mens EUs handelskommisær, Leon Brittan, mente at dette er det viktigste fremskritt som er skjedd siden Uruguay-runden ble avsluttet i 1993. – Dette er bra for IT-industrien og det vil bli en katalysator for industriell vekst, sa Brittan. – Dermed blir det bra for hele verdensøkonomien.

U-landene protesterer
Rent praktisk er imidlertid avtalen fremdeles ikke endelig vedtatt. Forutsetningen er at land som står for 90 prosent av verdenshandelen i denne sektoren må ha sluttet seg til avtalen innen 15. mars neste år. Men man regner med at hele 85 prosent vil undertegne allerede før Singaporekonferansen avsluttes fredag.
Problemet er imidlertid at mange tredje verden-land mener at denne avtalen kun er til fordel for USA, Japan og Europa. De følte seg utestengt fra selve detaljforhandlingene, og mener at det er de fattige landene som kommer til å lide under denne avtalen.

Annonse