Annonse


Dette er ITA-produktene

Halvledere er med, det samme er kapasitatorer, som lagrer energi i elektronisk utstyr og som EU eksporterer for 100 millioner dollar hvert år. Digitale kopimaskiner, som er den viktigste del av kopimarkedet, er også med. Man har fått med dataskjermer, som er definert som skjermer med en pixelstørrelse på mindre enn 0,4 millimeter. Dette betyr at skjermer med større pixler – i prinsippet vanlige TV-apparater – naturlig nok ikke regnes som IT-utstyr. Heller ikke glasset (billedrøret) levert alene skal man betale toll for.
Vanlige dataprogrammer er fritatt for toll i følge avtalen. Men programvare som inneholder film- eller lydinspillinger er ikke med – og dermed er hele multimedia-markedet unntatt. Det vil bli interessant å se hvordan tollvesenet skal klare å takle akkurat denne skillelinjen.

Fritt frem for telekom
Nesten alt telekomutstyr vil bli fritatt for toll, med ett unntak: Fiberoptiske kabler skal det fortsatt betales toll for. Derimot vil selve de optiske fibrene være tollfrie når de ennå ikke er montert i kabler.