Fildelere av filmen Cell mottar kravbrev.
Fildelere av filmen Cell mottar kravbrev.

Svenske Datatilsynet gransker kravbrev som er sendt ut til flere tusen fildere

I oktober skrev vi om det danske advokatbyrået Njord Law Firm som hadde sendt ut kravbrev til flere tusen svenske fildelere. Tidligere år ble liknende brev sendt ut til dansker og nordmenn.

Undersøker brevene
Etter å ha mottatt flere spørsmål fra personene som har mottatt kravbrev, skal Datainspektionen i Sverige, tilsvarende Datatilsynet i Norge, undersøke om kravene går under ulovlig inkassovirksomhet. Det skriver Sveriges Radio.

– Man har ikke skrevet det som en inkassokrav, men det er heller ikke det som er avgjørende. Det er et inkassokrav hvis det forekommer påtrykk mot mottakeren om å betale. Da er spørsmålet om det forekommer et slikt påtrykk slik at det er snakk om et inkassokrav, sier Camilla Sparr, myndighetens jurist, overfor radiokanalen.

Den svenske opphavsrettprofessoren Sanne Wolk oppfordret i oktober mottakere om hverken å betale eller besvare kravene.

Avviser at det er inkassokrav
Overfor Sveriges Radio avviser Jeppe Brogaard Clausen, advokat ved Njord,  at det er snakk om et inkassokrav og viser til liknende saker i Danmark og Finland.

– Vi har fått samme spørsmål i Danmark og Finland og der bestemte myndighetene at det ikke er snakk om inkassobrev, forteller han.

Overfor radiokanalen sier han at Njord har sendt ut 5000 kravbrev til svenske fildelere og at selskapet har planer om å sende ut ytterligere 5000.

– Kampanjen kommer til å fortsette i minst to år for at vi skal se en effekt i Sverige, forteller han til Sveriges Radio.

 

Kilde:
Sveriges Radio