Fildelere av filmen Cell mottar kravbrev.
Fildelere av filmen Cell mottar kravbrev.

Annonse


Opphavsrettprofessor: Ikke betal fildelings-«bøtene»

Flere tusen svenske personer mottok tidligere denne måneden kravbrev fra det danske advokatbyrået Njord Law Firm.

Anbefaler folk om ikke å betale
Opphavsrettprofessoren Sanne Wolk anbefaler mottakerne om å ignorere brevet og ikke betale summen Njord forlanger.

«Ikke betal. Du trenger ikke engang å svare på det. Til slutt er det retten som bestemmer om du må betale eller ikke. Vi har sett liknende brev tidligere, og kun et fåtall er sakene blitt tatt til retten», sier Wolk overfor Ny Teknik.

Njord er tydelige på at de vil følge opp kravene og ta personene til retten hvis de ikke betaler.

Annonse


Også i Norge
På starten av året mottok norske brukere liknede kravbrev fra samme advokatbyrå, da var den klare anbefalingen fra Forbrukerrådet: ikke betal.

Kravet fremstår som urettmessig, og kan heller ikke sendes til inkasso. Selskapet har ikke nok beviser til å trekke de slutningene de gjør. Skulle saken mot formodning gå til retten, anbefaler vi deg å ta kontakt med Forbrukerrådet, uttalte Finn Myrstad i Forbrukerrådet den gang.

 

Kilde:
Ny Teknik

Annonse