Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Microsoft får mer støtte i kampen mot myndighetene. (Ill.: Andy Wang / CC BY-SA 2.0)

Microsoft får med seg flere i kampen for digitalt personvern

Nå blir Apple, Google og Mozilla også med.

Microsoft gikk til sak mot amerikanske myndigheter i april i år, grunnen var myndighetenes praksis om på pålegge selskapet munnkurv når de bad om å få brukeres data utlevert.

Får massiv støtte
Siden Microsoft tok ut søksmålet i våres har både Apple, Google og nå Mozilla kastet seg med i kampen for sine brukeres digitale personvern. Dette melder Reuters.

Kjernen i saken er at selskapene ønsker å komme til livs loven som stopper de fra å fortelle sine brukere når myndighetene graver i deres personlige data.

Tusenvis av saker
Amazon og EFF har også vist deres støtte for søksmålet og det er lite overraskende at Microsoft alene har mottatt tusenvis av slike pålegg fra myndighetene.

For de fleste av disse selskapene strider den praksisen direkte mot deres egne retningslinjer om åpenhet og beskyttelse av sine kunder.

Men Microsoft får også kritikk for hvordan de selv håndterer data, blant annet har EFF gått hardt ut mot selskapet grunnet all informasjonen Windows 10 samler inn om sine brukere.

Strider mot grunnloven
Den avgjørende faktoren i saken er hvorvidt den nåværende bruken av loven strider mot det fjerde grunnlovstillegget. Kjernen i det tillegget er retten til å være «retten til å være sikker i sin person, hus, papirer og eiendeler mot urimelig ransaking og beslag».

Fra Bloggen: Norge har plikt til å stoppe den ulovlige spioneringen Microsoft utfører

Lang kamp
Denne saken er den siste kampen i en lang rekke konflikter mellom myndighetene og selskaper og idelle organisasjoner hvor kampsaken har vært forbrukernes digitale rettigheter.

Blant annet har Microsoft vunnet en ankesak mot amerikanske myndigheter. Myndighetene mente at ettersom Microsoft er et amerikansk selskap, har det ikke noe å si hvor informasjonen blir lagret. Microsoft var ikke enige i påstanden og anket kjennelsen – og vant frem.

Apple har også stått hardt på kravene mot amerikanske myndigheter i kampen for sine brukeres sikkerhet, først i #FBiOS saken og deretter i en pågående holdningskampanje.

Syns du myndighetenes tilgang til informasjon for bekjempelse av kriminalitet overgår individets rett til personvern? La oss høre fra deg i kommentarene.

Kilde:
Winbeta

Stikkord: Microsoft, personvern