Forbrukerrådet maner til kamp mot Samsung og Elkjøp
Samsung TV-er solgt med Evolution Kit ble ikke oppgradert like lenge som Samsung først lovte. Det blir det forbrukertvistsak av.

Annonse


Forbrukerrådet maner til kamp mot Samsung og Elkjøp

Det var i mars i år vi skrev om at Samsung-kunder som hadde Evolution Kit til sine TV-er følte seg lurt grunnet mangel på oppdateringer tidligere lovt av selskapet.

Saken kverner videre

I april varslet så Samsung at det ville komme nye Evolution Kits og vi meldte følgende:

“To ting skjer: 1) alle berørte kunder får sin sak individuelt behandlet hos Samsung, og 2) det kommer et nytt Evolution Kit i år.”

Endelig avklaring i august?

Men det er fremdeles en rekke kunder som er langt fra fornøyde og som fremdeles føler de har rett på kompensasjon. Det er så mange berørte (over 40), at Forbrukerrådet har valgt å sende to av sakene som pilotsaker til Forbrukerklageutvalget “av hensyn til sakenes omfang og antall”.

Forbrukerrådet håper et vedtak blir fattet i løpet av august.

Samsung har bedt om å få utsette svarfristen til neste måned og fått dette innvilget, fordi de må snakke med eget hovedkontor.

Dette melder Forbrukerrådet

I brevet til Elkjøp og Samsung Norge (Elkjøp er innklaget som selger og Samsung som produsent), står det blant annet:

“Forbrukerrådet har mottatt nesten 60 klagesaker på Samsung-TV som har mulighet for oppgradering til nyeste versjon ved å kjøpe et Evolution Kit. Vi ser ikke bort ifra at det kan komme ytterligere saker. Evolution Kit ble lansert i 2013 og Samsung lovet oppgradering fire år frem i tid – det vil si til og med 2016. 2015 ble imidlertid siste året hvor Evolution Kit ble tilbudt. TV-ene er kjøpt i perioden 2013 til 2015. Klagerne krever å heve kjøpet.”

Elkjøp er også aktuelle i saken grunnet antallet de har solgt av produktet:

“Sakene vi har mottatt er tilnærmet identiske. Det er av den grunn en fordel med samlet behandling. Forbrukerrådet sender derfor én felles førstegangshenvendelse for alle sakene hvor Elkjøp Norge AS og Samsung Electronics Nordic AB (NUF) er innklaget. Vi har hittil registrert 24 klagesaker hvor Elkjøp Norge AS har vært selger av de aktuelle TV-ene.”

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse