Lytro blir kjøpt opp av Google for mellom 25 og 40 millioner dollar.
Lytro blir kjøpt opp av Google for mellom 25 og 40 millioner dollar.

Annonse


Google kjøper opp kameraselskap

Google lanserte i forrige uke en ny app kalt Welcome to Light Fields. Appen lar deg oppleve foto med enda rikere detaljer hva refleksjoner og dybde angår.

Til Techcrunch i går, kunne flere kilder fortelle at Google kjøper opp Lytro, et selskap som begynte som et banebrytende kameraselskap for forbrukere, før det gikk over til å bruke sin teknologi i forbindelse med VR.

Det har ikke lyktes Techcrunch få å en offisiell kommentar fra verken Google eller Lytro.

Kun kjøp av eiendeler

En kilde som Techcrunch har snakket med, sa at det kun er snakk om kjøp av eiendeler, og at disse ikke kom til å bli solgt for mer enn 40 millioner dollar. Videre sa en annen kilde at prisen var lavere – bare 25 millioner dollar, samt at eiendelene ble solgt til flere selskaper, der i blant Facebook og Apple. Den siste kilden kunne fortelle at ikke alle Lytros ansatte kommer til å følge med teknologien, og at noen allerede har sluttet i selskapet.

Annonse


Patentene følger med

Det antas at selskapets 59 patenter relatert til kamera- og fototeknologi følger med eiendelene.

Om man antar at prisen på 40 millioner dollar stemmer, utgjør dette ikke noen gevinst for de som den gangen investerte i Lytro. Siden oppstarten i 2006 har selskapet fått i overkant av 200 millioner dollar i finansering, og selskapet var verdt ca. 360 millioner kroner i 2017. Blant investorene finner vi blant annet Foxconn og Qualcomm Ventures.

Lytro møtte på flere utfordringer

Selskapet har møtt på flere utfordringer siden starten. Det er vanskelig å gjøre suksess på hardwaresiden, og VR-industrien har ikke vokst så raskt som man opprinnelig håpet på. Lytros produksjon av fengslende, men dyre kameraer har heller ikke vært noen umiddelbar kjempesuksess for selskapet. Et overbevisende tilbud fra et selskap med masse penger (les: Google), som samtidig også har tid til å vente på at teknologien blir mer aktuell, samt ikke skygger banen for egne innovative ideer, kan ha vært det som skulle til for at Lytros styre velger å selge.

Google som katalysator

Det er foreløpig ikke klart hva Google planlegger å gjøre med Lytro. Man må likevel anta at når Lytros teknologi blir overført til Google, så vil det faktum at Google er en techkjempe virke som en katalysator for videreutvikling av teknologien.

Kamerateknikken Google bruker for bilder i sin nye app.
Kamerateknikken Google bruker for bilder i sin nye app. (Ill.: Google)

Teknologien til Lytro gir brukeren mulighet til å ta bilder der det såkalte lysfeltet fanges – et sammensatt bilde med data fra alle vinkler. Dette tas altså med et plenoptisk kamera. I praksis gjør dette et todimensjonalt bilde tredimensjonalt. Med slike bilder har man også mulighet til å endre fokus i etterkant.

Det gjenstår enda å se hvordan denne teknologien kommer til å bli brukt i VR, men man antar at bilder brukt i VR fra plenoptiske kameraer gjør brukeren mindre “bilsyk” enn hva tilfelle er for vanlige bilder.

Kanskje man innen ikke altfor lang tid vil se enda bedre bilder i appen som vi nevnte i starten av artikkelen.

Kilde:
Techcrunch

Annonse