Telenor Yngs "Music Freedom"-abonnement kan bryte mot reglene om nettnøytralitet, sier Nkom.
Telenor Yngs "Music Freedom"-abonnement kan bryte mot reglene om nettnøytralitet, sier Nkom.

Annonse


Krever flere strømmetjenester i Telenor Yng

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har publisert en rapport der de vurderer «Music Freedom»-delen av Telenors Yng-abonnement, som tilbyr gratis data for enkelte musikkstrømmere, og funnet grunn for kritikk.

Kan bryte mot nettnøytraliteten
Ifølge rapporten kan abonnementet bryte mot de europeiske reglene om nettnøytralitet, som krever at all nettrafikk skal behandles likt.

Per i dag støtter tjenesten Spotify, Tidal, Apple Music og Google Music, men ikke Microsofts Groove Music.

Dette kan utgjøre en økonmisk forksjellsbehandling, som i følge reglene krever at regulatoren, i dette tilfellet Nkom, utøfrer en nærmere vurdering.

Annonse


Ønsker flere musikktjenester
Nkom legger til grunn at Telenor selv har sagt at de ønsker å legge til flere musikktjenester etter hvert, men de ønsker en fortgang i dette arbeidet.

– Vi ønsker å inkludere andre musikk-strømme-tjenester og vil gå i dialog med flere aktører etter hvert, dette er åpent, vi ekskluderer ingen fra dette, sa Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor ved lanseringen.

På grunn av dette finner ikke Nkom det «forholdsmessig» å gi et pålegg «på det nåværende tidspunkt,» men de sparer ikke på kritikken.

Forventer flere tilbydere
De forventer nemlig at Telenor «snarest legger til rette for, og aktivt informerer om at ytterligere innholdstilbydere enkelt kan inkluderes i nulltakseringstilbudet.»

I uttalelsen sier de også at det er viktig å unngå diskriminering av andre musikk-apper i systemet for fri musikk-data.

Flere tilbyr gratis musikkstrømming
Nkom holder dessuten muligheten åpen for at de kan komme med pålegg senere, hvis tjenesten blir utbredt og hvis markedet ikke fungerer etter forutsetningene.

Flere andre aktører tilbyr i dag også fri data for musikkstrømming. Telia har nylig annonsert sin egen «Music Freedom»-tjeneste, og fra før av tilbyr Chess fri data for strømming av Spotify.

Kilde
Nkom

Annonse


Annonse


Annonse