Frifinnelsen av en Uber-sjåfør er blitt opphevet i lagmannsretten.

Annonse


Uber-frifinnelse opphevet i lagmannsretten

I oktober i fjor ble en Uber-sjåfør stoppet og bøtelagt av politiet for piratkjøring.

– Ulovlig virksomhet
Mannen nektet å godt boten og i januar frikjente Oslo tingrett ham på grunnlag av at det dreide seg om en enkelt tur, og fordi tilbudet om tur ikke var gitt på «offentlig plass» etter lovens bokstav.

Dommen ble anket og lagmannsretten har nå opphevet den opprinnelige frifinnelsen fra januar.

– Dette viser nå også rettslig at denne virksomheten er ulovlig, sier direktør Kristin Male i Norges Taxiforbund i en pressemelding.

Annonse


Lagmannsretten mener sjåførens handling rammes av den generelle bestemmelsen i yrkestransportlovens paragraf 4, som sier at man må ha løyve for å drive persontransport mot vederlag. Det er denne bestemmelsen Oslo-politiet har basert senere bøtelegging av Uber-sjåfører på, skriver Oslo Taxiforbund i pressemelding.

Kommentar: Det lukter råttent i den norske taxinæringen.

Uber-svar
– Dette er ikke over, men vi er glad for å høre at han ikke er dømt, sier sjef for Uber Norge, Carl Edvard Endresen, til ITavisen og legger til at det er synd at den siktede må bruke mer tid på dette.

Endresen forteller at de har brukt mye tid på å snakke med lovgiverne for en presisering og klargjøring av lov.

– Det er behov for en ny regulering for å klargjøre reglene, forteller han til ITavisen.

På spørsmål om hva han mener om kommentaren til Male om at dommen viser at Uber er ulovlig, svarer han:

– Det er viktig å påpeke at ingen er dømt her. Kommentaren fra Oslo Taxiforbund får stå for deres regning.

 

Kilde:
Oslo Taxiforbund

Annonse