Annonse


Felles Gnome og KDE-desktop

KDE og Gnome gjør Linux brukervennlig med «pek og klikk», som Windows XP eller Mac OS X. I Linux-verdenen har de to grafiske grensesnittene, som legges på toppen av et Linux operativsystem, hver sine tilhengere.

Helt ny desktop

I Apples og Microsofts verden ville det være utenkelig å kombinere Windows og OS X en én og samme programpakke. Men i Linux-verdenen går det an, på grunn av en helt annerledes lisenspolitikk.

I et intervju med eWeek.com sier Novell-sjefen Jack Messman at Novell holder på å utvikle et helt nytt Linux-grensesnitt basert på de to desktop-pakkene.

Konflikten bilagt

Det er ikke tilfeldig at nettopp Novell gjør dette. De eier nå både SuSE og Ximian – de to Linux-distributørene nom står bak henholdsvis KDE og Gnome.

Det har til tider vært tilløp til konflikt mellom tilhengerne av de to systemene, men stridighetene var det i følge Novell-sjefen eksterne tilhengere, og ikke progrsammererne i SuSE og Ximian som sto for.

– Det beste fra begge

Da Novell kjøpte både SuSE og Ximian, var spesielt KDE-tilhengerne redde for at Gnome ville bli enereådende. Nå ser det ut som vi får en løsning som begge parter kan leve med.

Messman understreker imidlertid at det ikke er snakk om noen hybridløsning, men et helt nyutviklet grensesnitt som tar opp i seg det beste fra begge verdener. En direkte kombinasjon av de to ville ikke være teknisk mulig, mener Novell.

KDE og Gnome vil etter alt å dømme fortsatt bestå hver for seg som to selvstendige, gratis programpakker som videreutvikles av entusiaster. Novells Linux-desktop vil vil derimot bli tilbudt som kommersiell programvare til næringslivet.

Annonse


Annonse