Nokia 3100

Annonse


– Mobilbruken vil doble seg

Nokia 3100I forhold til de forrige tre årene utgjør dette utrolig nok en dramatisk nedgang i veksten av mobilbrukere. Og byrået venter ingen oppgang i Skandinavia eller de vesteuropeiske landene.

Det er kanskje ikke så rart, for både i Norge og andre land vi kan sammenligne oss med er det nå flere abonnementer enn mennesker…

CDMA stormer fram

Den store økningen vil imidlertid komme i den tredje verden, og i USA. Mer spesifikt venter byrået en markant økning i antallet CDMA-brukere. CDMA-systemet er allerede svært utbredt i USA, og er en konkurrent til vårt hjemlige GSM-system.

Store deler av USAs mobilbrukere prater fortsatt analogt, og her ligger i følge byrået ett av de største vekstpotensialene for CDMA-systemet. GSM finnes også i USA, men er på langt nær så utbredt som CDMA.

Annonse


Japan outsider

CDMA ventes imidlertid ikke å få noen nevneverdig utbredelse i Europa, der GSM allerede er totalt dominerende. Derimot er CDMA-leverandørene på full fart inn i nye markeder i Afrika og Asia, og kan bli en farlig konkurrent til GSM her.

Outsideren er Japan, som har helt egne mobilsystemer. Her finnes de konkurrerende digitale mobilsystemene FOMA og AU.

Ingen UMTS-revolusjon

In-Stat/MDR tror ikke det nye mobilbredbåndssystemet UMTS vil ha nevneverdig innflytelse på det europeiske markedet i årene som kommer. Dette reflekteres i at GSM-andelen i Europa i følge byrået vil gå ned fra 99,1 prosent i 2002 til 91,4 prosent i 2007.

Et sammendrag av undersøkelsen finner du HER.

Annonse