Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Trøbbel for ISP-lov

Britiske politikere begynner nå å innse at det er umulig å pålegge internettilbydere å oppbevare opplysninger om abonnentene.

overvåkingskamera
Storbritannia er trolig det landet som har gått lengst i å innføre lover som skal sikre myndighetene innsikt i internettbrukeres bevegelser. For to år siden vedtok parlamentet den såkalte ATCS (Anti-Terrorism Crime and Security Act)- loven som påbyr alle internettleverandører å oppbevare opplysninger om kundenes IP-adresser i hele seks år.

Ikke gjennomført

Men loven er langt fra gjennomført. Det er gitt vide tidsfrister, og mange nettleverandører har sagt klart i fra at de verken praktisk, teknisk eller økonomisk er i stand til å oppfylle myndighetenes krav.

I følge BBC News har nå også store deler av det politiske miljøet begynt å innse dette. Et tverrpolitisk utvalg nedsatt av det bristiske parlamentet konkluderer med at loven både er selvmotsigende og umulig å håndheve.

Til alt overmål har britisk politi motvillig måttet innrømme at loven er i strid med grunnleggende menneskerettigheter.

Hastverksarbeid

ATCS-loven ble vedtatt i all hast etter terrorangrepene mot News York 11.september 2001. Vedtaket har fått ringvirkninger i hele Europa, og EU har en lignende lov under behandling. Nå kan det spøke for dette arbeidet.

I Norge har Økokrim ivret for en lignende lov, men i en langt mildere utgave enn den britiske. Her i landet har politiet bare bedt om ett års oppbevaringsplikt.

Stikkord: internett