Patent

Annonse


Enerett på nett-anbefaling

PatentPatentsøknaden føyer seg inn i en rekke lignende saker vi har hatt den siste tida. Som kjent gikk det ikke så bra med det norske selskapet Bellboy, som tok patent på netthandel. Heller ikke British Telecom, som mente at de hadde patent på linker, fikk gjennomslag da saken ble prøvd for retten nylig.

Mens AOL synes allerede å ha et gyldig patent på nettsamtale (chat, eller instant messaging).

Anbefaler lignende ting

Nå prøver altså Amazon seg med å ta patent på systemet som en rekke andre nettbutikker også bruker i ulike varianter. Bestiller du for eksempel en plate med Pink Floyd, får du straks anbefalt andre plater med samme artist. Det samme skjer med bøker og DVD-plater.

Dette er enkel database-programmering. Men i søknaden til US Patent Office ser det faktisk ut til at de vil ta patent på selve idéen.

Personlig tilpasning

I søknaden heter det at de vil ha eneretten til det de kaller «content personalization based on actions performed during a current browsing session» – på norsk omtrent «personlig tilpasning av innhold basert på handlinger utført i løpet av en sanntids surfeperiode».

Amazon vil forhåpentligvis ikke monopolisere anbefalinger som sådan….

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse