Annonse


NetCom bryter loven

Statens Forurensningstilsyn har gitt NetCom frist til 6. november med å etablere en akseptabel ordning for å lagre kasserte SIM-kort som miljøavfall. Hvis ikke, får mobiloperatøren en tvangsmulkt på 120.000 kroner, i tillegg til dagmulkter på 3.000 kroner.

Mange syndere

Mobiloperatøren er ikke alene. Av de åtte elektronikkprodusentene og -importørene som ble kontrollert, viste det seg at hele syv brøt forurensningsloven, skriver Statens Forurensningstilsyn.

NetCom og de øvrige kontrollerte bedrifter manglet et system for å samle inn og viderebehandle kasserte elektriske og elektroniske produkter.

Plikt

Alle bedrifter som importerer eller produserer mobiltelefoner, datautstyr og lignende har plikt til å ta hånd om disse varene når de blir kassert. Dersom de havner sammen med vanlig avfall, kan resultatet bli at miljøgifter slippes ut i naturen.

Annonse
Mange elektroniske produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, bly, kvikksølv, bromerte flammehemmere og kadmium.

144 000 tonn

Det oppstår årlig om lag 144 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall i Norge. Avfallet inneholder betydelige mengder miljøgifter. Totalt er det snakk om 1,6 tonn kvikksølv, 61 tonn kadmium, 460 tonn bly, 9 tonn PCB og 710 tonn flemmehemmende stoffer, ifølgs SFT.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse