Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Satellittkjempen Telenor

Telenor Broadband Services AS kjøper COMSAT Mobile Communications av Lockheed Martin Global Telecommunications (LMGT) for 1 milliard norske kroner.

Telenor-logo 2001 m/tekst
Kjøpet, som gjør Telenor til verdens største integrerte aktør innen mobil satellittkommunikasjon, forutsetter godkjenning av amerikanske myndigheter.

COMSAT Mobile Communications, med årlige inntekter i overkant av USD 100 millioner, leverer globale mobile kommunikasjonsløsninger for bruk til sjøs, på land og innen luftfart, og tilbyr data-, tale-, faks-, teleks- og videofunksjonalitet via satellittsystemet Inmarsat.

Utvider tjenestetilbudet

– Vår strategi har vært å forsterke Telenors posisjon som leverandør av global mobilkommunikasjon via satellitt. Sammen med vår sterke tilstedeværelse i Europa, vil dette kjøpet gjøre oss i stand til å globalisere våre tjenestetilbud.

– Dermed kan vi gi kunder over hele verden fordelene som er forbundet med Inmarsat-tjenester, via én enkelt tjenestetilbyder. Vi forventer at dette kjøpet skal øke vår driftseffektivitet og ytterligere utvide vårt allerede omfattende tjenestetilbud, sier Stig Eide Sivertsen, konserndirektør i Telenor ASA og administrerende direktør i Telenor Broadband Services AS.

Etter handelen vil Telenor være en av Inmarsats største globale operatører.

I september 2000 kjøpte Telenor en del av LMGTs Inmarsat-aksjer, og ble gjennom denne handelen største eier av Inmarsat, med høyeste tillatte aksjeandel på 15 prosent.

Stikkord: Mobil