Annonse


Ønsker digitalt NRK

Kulturminister Ellen Horn mener det er viktig å sikre NRK en best mulig overgang til den digitale fremtiden. Uten de nødvendige investeringer i digitalisering av statskanalen, vil NRK miste sin markedsposisjon og dø ut som reklamefri almennkringkaster.

Dette kom frem da Ellen Horn som første kulturminister noensinne besøkte Kringkastingsrådet i går, skriver Aftenposten.

Trill rundt for Regjeringen

– Jeg vil imidlertid vente til jeg ser resultatet av forhandlingene før jeg går nærmere inn i spørsmålet om det skal stilles særskilte midler til disposisjon for dette arbeidet, sier Ellen Horn til Aftenposten.

Regjeringen har tidligere sagt at den ikke akter å bidra til en utvikling av det digitale NRK. Etter gårsdagens uttalelser fra Horn ser det imidlertid ut til at Regjeringen har snudd i saken, og er beredt til å ta ansvar for å få gjennomført denne digitaliseringen på en skikkelig måte.

Annonse


– Vi har allerede hatt flere møter med NRK der vi er blitt meget godt informert om de ulike scenariene man kan møte i fremtiden. Men vi må ha et skikkelig faktagrunnlag på bordet for å finne ut hvordan man kan finansiere dette, sa Horn.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse