Telia ko

Annonse


Telia skal slankes

Telia koMellom 20 og 25 selskap i dagens Telia vil få nye eiere, hevder den svenske avisen. Ti av dagens 35 selskap er det fastslått at skal bli med i den nye organisasjonen. Telia er nå i ferd med å vurdere hvilke avdelinger som skal slankes.

Da Telia ble notert på børsen var signalene fra ledelsen at selskapet i fremtiden skal fokusere på telekommunikasjon. Kjernevirksomheten er blitt samlet i forretningsområdene Mobil, Privat, Foretak og »Carrier&Nät». Alle andre virksomheter er samlet i forretningsområdet Enterprise.

– Telia er ikke villig til annen enn rent unntaksvis å investere i selskap som ligger utenfor kjernevirksomheten. Da gjelder det å skaffe andre partnere, som vil eie og utvikle de her selskapene, sier adm. direktør Anders Bruse i Telia Enterprises til Dagens Nyheter.

Omorganiseringen kan få store konsekvenser for det svenske arbeidsmarkedet. Ved årsskiftet hadde Telia vel 30.500 ansatte. 16.500 av disse var ansatt i Enterprise, som i all hovedsak har sin virksomhet i Sverige. 13.500 av disse kan miste Telia som arbeidsgiver.

Annonse