Dell Dimension PIII 550

Annonse


Proff-PC til vaskehjelpen

Dell Dimension PIII 550

Alle universitetets ansatte vil få tilbudet, inklusive stipendiater, forteller assisterende personaldirektør Jan Thorsen til universitetets internavis Uniforum.

Anbud
Universitetet er akkurat nå ute på anbudsrunde for å finne ut hva slags priser to forskjellige leverandører kan tilby.

Ekstra skatt vil PC-tilbudet imidlertid ikke gi for de universitetsansatte, fordi bedriften benytter seg av den såkalte ”brutto-beskatningsmodellen”.

Annonse
Tilbudet regnes som et kompetansehevingstilbud og av den grunn kan prisen på hjemlånet trekkes fra bruttolønnen til den enkelte medarbeider. Det vil si at vedkommende slipper å betale skatt av dette beløpet. I tråd med reglene for denne typen hjemlån leveres hver maskin med et opplæringsprogram.

Like muligheter
Tilbudet om hjemlån vil vare i tre år, deretter kan maskinen kjøpes for en symbolsk sum.

– Det vil ikke bli gjort forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker, sier Jan Thorsen til Uniforum.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse