Hopp til navigasjon Hopp til innhold

E-post i julegave

BERGEN: 20.000 elever og lærere i videregående skoler i Hordaland får gratis e-post i julegave fra fylkeskommunen.

Det er Geir Storrø, spesialkonsulent i IT i Hordaland fylkeskommune som sier dette til ITavisen.

Første som ISP
Elever og lærere vil kunne benytte e-postkonto og Internett gratis, så lenge det skjer fra en av de mange videregående skolene i fylket. Velger de å kople seg opp hjemmefra, blir de nødt til å betale tellerskritt, som andre internettbrukere, sier Storrø.

Hordaland fylkeskommune er den første fylkeskommunen i landet som etablerer seg som egen ISP (Internet Service Provider).

Investering
Hvor mye Hordaland fylkeskommune har investert for å få tilbudet opp å stå, ønsker Storrø ikke si noe om. At den økonomisk hardt pressede fylkeskommunen anser tilbudet som en investering til framtidig besparelser, legger han derimot ikke skjul på.

– Det kan være aktuelt å benytte e-post til å forenkle det fylkeskommunale skjemaveldet, for eksempel ved søknad om opptak til de videregående skolene, sier han.

Hektisk julestrid
E-posttilbudet skal etter planen settes i drift i selve juleuken. I disse dager foregår hektiske forberedelser, med etablering av brukeridentiteter og passord til de framtidige brukerne.

Arbeidet er overlatt til den enkelte skole, på bakgrunn av informasjon som allerede er lagret i det sentrale, administrative skolesystemet, og er derfor en håndterlig oppgave, ifølge spesialkonsulenten.