2000-klokke.gif

Annonse


Mye gjenstår i tusenårsarbeid

2000-klokke.gif

– De mest kritiske statlige etater er godt i rute med sin sikring mot dataproblemer ved overgangen til år 2000, men det er knappe tidsfrister i enkelte sektorer og fortsatt gjenstår det mye beredskapsplanlegging, sa Dåvøy.

Ekstra innsats
Arbeids- og administrasjonsdepartementet har koordinert arbeidet med år 2000-problemet i statsforvaltningen siden 1996, og nå oppfordrer statsråd Dåvøy til en ekstra innsats de siste månedene før årtusenskiftet:

– Vårt mål er at datafeil i statsforvaltningen ved årsskiftet ikke skal skape store problemer for samfunnet for øvrig, sa hun.

– Vi har bedt virksomhetene om å prioritere de viktigste oppgavene innen sine ansvarsområder, og dette ser vi resultatene av. De mest kritiske etatene har blitt fulgt opp spesielt de siste månedene, og flere av disse var i sommer så å si ferdige med år 2000-arbeidet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse