Fjukmoen, Kjell

Annonse


Sparer penger hos Tele2

Fjukmoen, Kjell

Tele2 begynte å selge tellerskritt på utenlandssamtaler til bedriftsmarkedet allerede i 1995. Tandberg Data var en av selskapets første kunder. I dag går all telefontrafikk fra datalagringsprodusenten via den private teleoperatøren.

– Vi sparer rundt 100.000 kroner årlig på å bruke Tele2, forteller Kjell Fjukmoen, driftsansvarlig for telefoni- og sikkerhetssystemer i Tandberg Data.

Tjener utenlands
Han har analysert telefontrafikken i selskapet, og beregnet innsparingen ut fra hvilke rabatter de får fra teleleverandøren. Det er utenlandstrafikken selskapet sparer mest på. Foruten hovedkontor og produksjon i Oslo, har konsernet dattersalgskontorer i USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Singapore og Japan.

Annonse


– Vi har tett kontakt med salgskontorene ute i verden, spesielt med USA som er vårt største eksportmarked, påpeker Fjukmoen.

Tett samarbeid
Da Tandberg Data valgte å bytte teleleverandør, var det først og fremst av prismessige hensyn. At selskapet har valgt å forbli trofast mot Tele2, skyldes først og fremst et godt samarbeid.

– Vi har nær og hyppig kontakt med Tele2, og jeg føler at vi blir tatt godt vare på, forteller Fjukmoen.

Han understreker at Tandberg Data også har et godt kundeforhold til Telenor, men da på områder innen installasjon og alarm.

ISDN-tilkobling
Tandberg Data bruker en hussentral fra Siemens, en Hicom 372, som er bygd for ISDN–tilkobling. Selskapet har 432 interne linjer, hvorav 368 er digitale. De resterende er analoge og brukes til fakser og trådløse telefoner. Hovedlinja inn til sentralen er en 2MB ISDN-linje som kan betjene 30 samtaler om gangen.

– Til nå har dette vært nok, men jeg ser ikke bort fra at det etter hvert kan bli behov for ytterligere en linje, påpeker Fjukmoen.

Personsøkere
Tandberg Data benytter også et personsøkersystem. 140 av de ansatte er utstyrt med en Ascom Tele Courier personsøker som kontortelefonen kan viderekobles til.

På den måten kan de ansatte til enhver tid se hvem som prøver å få tak i dem, og deretter ringe opp vedkommende.

Vil ha hjemmekontor
Fremover ønsker Tandberg Data å få til et samarbeid med Tele2 når det gjelder løsninger for hjemmekontor. Selskapet ønsker å få til et system hvor samtaler fra de ansattes hjemmekontortelefoner automatisk blir koblet via Tele2.

Selskapet vil også se nærmere på områder innen IP-telefoni og CTI, slik at for eksempel informasjon om innringeren automatisk dukker opp på dataskjermen når samtalen kommer inn.