E-handel (tegning)

Annonse


Krig om e-handel?

E-handel (tegning)

Dataene det handler om er navn, adresse, telefonnummer, informasjon om kredittverdighet etc, skriver den britiske avisen The Independent.

Hindrer selgere
Poenget med disse nye lovene, som i følge The Independent vil trå i kraft til sommeren, er å beskytte privatpersoner mot inngrep deres privatliv.

Målet er naturligvis å hindre skrupelløse selgere å bombardere folk med tilbud om uønskete varer og tjenester.

Annonse


Seriøse rammes også
Problemet, slik seriøse firmaer ser det, er at de også vil rammes av det samme forbudet. Talsmenn for britiske handelsorganisasjoner frykter derfor handelskrig i cyberspace mellom Europa og USA.

– Disse lovene er til hinder for global e-handel, sier for eksempel Colin Lloyd, som leder Direct Marketing Association. Han hevder at det er nødvendig å finne en løsning for direkte markedsføring som er i ferd med å utvikle seg til et globalt fenomen.

Multinasjonale selskaper vil få problemer siden det i henhold til de nye lovene vil være ulovlig for den europeiske delen av selskapet å videreformidle kundeopplysninger til den amerikanske siden av samme selskap.

Amerikansk frustrasjon
Amerikanerne er også oppgitte. David Banisar er leder for Electronic Privacy Information Center i Washington, og formidler sin frustrasjon på denne måten:

– Europeerne behandler retten til et privatliv som en fundamental menneskelig rettighet. I USA ser man på privatlivet som en vare som kan omsettes i handel, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse