Annonse


Nei til salg av skattedata

SDS gikk før jul ut med tilbud om salg av skatteopplysninger til rundt tusen bedrifter og offentlige institusjoner, skriver Aftenposten.

Trengte ikke godkjennelse
Dette var informasjon som var basert på skattelistene fra Skattedirektoratet og det fremkom opplysninger om nettoinntekt, netto formue, sum skatter og avgifter og skatteklasse.

SDS understreket også i sitt tilbud at de som kjøpte opplysningene ikke trengte noen godkjennelse og at de opplysningene gjaldt ikke ville få vite noe.

I strid med praksis
Dette er i strid med praksis hos kredittopplysningsfirmaene. De plikter å informere den det gjelder om hva slags informasjon som blir gitt og hvem som har bedt om dem. Det må også kunne dokumenteres at den som ønsker opplysningene har behov for dem.

Annonse


Opplysningene baserer seg på skattelistene som er offentlige dokumenter. Det er imidlertid klare begrensninger på bruken av disse, skriver Aftenposten videre. Listene skal være tilgjengelig via ligningskontorene i en avgrenset tid etter at de er fremlagt. Hensikten med dette er at den enkelte skatteyter skal kunne kontrollere at han eller hun har fått en rettferdig behandling.

Krever avtaler
Andre som vil bruke disse opplysningene må ha avtale med Skattedirektoratet og tillatelse fra Datatilsynet. Posten SDS har ingen av delene.

Aftenposten skriver også at Posten SDS vil gå i en dialog med Skattedirektoratet for å få avklart forholdene. Posten SDS mener at skattelistene er offentlige og at det er dette som er utgangspunkt for Posten SDS sitt tilbud. Hvert søk skulle koste 10 kroner per person det ble søkt opplysninger om. Datatilsynet er meget restriktive med hensyn til en slik bruk av Skatteopplysninger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse