Annonse


Politisk usikkerhet verst

Hermansen poengterte at usikkerheten om telereguleringene er den faktor som representerer størst usikkerhet rundt Telenors investeringer. Dette er også den faktor som er vanskeligst å forutsi.

Klar adresse
Uten at Telenors konsernsjef sa det direkte, er det rimelig å tro at denne påstanden har klart adresse til Post- og teletilsynets avgjørelse om å slippe Sense Communication inn på Telenor Mobils nett.

To andre faktorer
De to øvrige faktorene som skaper usikkerhet, er i følge Hermansen de andre markedsaktørenes bevegelser, og den teknologiske usikkerheten skapt av framveksten av IP-telefoni.

IP tar over
– Om fem – seks år vil mer enn halvparten av all taletelefoni gå over Internett. Dette er en utvikling som er uhyre komplisert for Telenor å mestre, sa Hermansen.

Telenors konsernsjef mente at lanseringen av internettelefoni, telekortet Interfon, i regi av Telenor Nextel representere et teknologisk vannskille.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse