Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Politisk usikkerhet verst

SUNDVOLLEN: Den politisk risiko knyttet til det regulatoriske regimet representerer den største usikkerhetsfaktoren for Telenor. Det hevdet konsernsjef Tormod Hermansen på et presseseminar tirsdag formiddag.

Hermansen poengterte at usikkerheten om telereguleringene er den faktor som representerer størst usikkerhet rundt Telenors investeringer. Dette er også den faktor som er vanskeligst å forutsi.

Klar adresse
Uten at Telenors konsernsjef sa det direkte, er det rimelig å tro at denne påstanden har klart adresse til Post- og teletilsynets avgjørelse om å slippe Sense Communication inn på Telenor Mobils nett.

To andre faktorer
De to øvrige faktorene som skaper usikkerhet, er i følge Hermansen de andre markedsaktørenes bevegelser, og den teknologiske usikkerheten skapt av framveksten av IP-telefoni.

IP tar over
– Om fem – seks år vil mer enn halvparten av all taletelefoni gå over Internett. Dette er en utvikling som er uhyre komplisert for Telenor å mestre, sa Hermansen.

Telenors konsernsjef mente at lanseringen av internettelefoni, telekortet Interfon, i regi av Telenor Nextel representere et teknologisk vannskille.

Stikkord: Mobil