Annonse


Skiller ut kabel

EUs kommisjonær for konkurranse, Karel van Miert, har tidligere uttrykt bekymring for Deutsche Telekoms dominerende stilling i linjenettet, både når det gjelder telefoni og multimedia. Deutsche Telecom har nå gitt etter for presset, melder Financial Times.

Eget selskap for kabel-TV
Ansvaret for den delen av nettet som tar for seg kabel-TV, vil nå bli overført til et nytt datterselskap. Dette skal blant annet sette en stopper for skjulte subsidier til slik virksomhet.

Strategiske partnere får trolig muligheter til å kjøpe andeler i de nye selskapene.

Underskudd
Deutsche Telekoms kabelvirksomhet går i dag med underskudd. 17 millioner, eller omlag 45 prosent, av tyske husholdninger er i dag tilknyttet kabelnettet.

EU-kommisjonen melder at den så langt ikke har hatt tid til å vurdere om endringene er tilstrekkelige til å bli godkjent.

Annonse


Annonse


Annonse