Annonse


Fiasko for IT-dagene Sør

– Det er så godt som ingen utenfor regionen som har meldt seg på konferansen, til tross for et meget bredt og nasjonalt anlagt program. Det viser at vi nok har overvurdert vår rolle som IT-region. Signaleffekten av avlysningen er svært uheldig, sier IT-Ringens leder, Hans Petter Andersen til Fædrelandsvennen.

Få interesserte
– Nå hadde vi en alle tiders mulighet til å «vise oss fram» for både næringsministeren, Telenor og Investorforum. I stedet framstår vi som en region som er så lite interessert i utvikling av informasjonsteknologi at vi ikke en gang klarer å gjennomføre en godt planlagt konferanse, sier Andersen.

Arrangørene håpet på 150 deltakere, men klarte ikke å nå «smertegrensen» på 50. De hadde sendt invitasjoner til samtlige av landets kommunale næringssjefer. Bare fra Tromsø og Arendal kom det svar.