Annonse


Krangler om nye nett-navn

Et domene-navn er en forkortelse i nettadressen, som gir opplysninger om serveren. I adressen www.telecom.no forteller de to bokstavene .no at det er en norsk server.

I www.digital.com varsler bokstavene .com at det er en kommersiell tjeneste. Amerikanske Network Solutions har enerett inntil 1. Mars 1998 på å registrere nye domenenavn på Internett.

Konkurranse
Nå er det lagt fram planer om et nytt selskap skal legge fram sju nye domener, og foreta registreringer i konkurranse med dagens ordning. Foreløpig kalles de nye domenene for: «.arts», «.firm», «.info»,«.nom» , «.rec», «.shop» og «.web.».

Motstand organiseres
Det amerikanske selskapet Emergent Corporation har undertegnet en kontrakt om å utvikle et system som kan organisere et registrerings-system for nye domenenavn.

Annonse


Det er nettorganisasjonen CORE (Internet Council of Registrars) som har foreslått de nye navnene. Selskapet er en underorganisasjon av IPOC (Interim Policy Oversight Committee).

Ønsker konkurranse
En talsmann for organisasjonen sier at en regner med at myndighetene ønsker konkurranse også på dette området, og at en allerede har fått de første søknadene om registrering av nye domenenavn.