Annonse


Telenor frykter detaljregulering

– Det er lagt opp til et svært komplisert reguleringsregime som ikke tar tilstrekkelig hensyn til brukerne og utvikling av et normalt konkurransemarked, sier konserndirektør Dokset.

Han frykter at detaljreguleringen kan bremse utviklingen av naturlige markedspriser og fordelaktige kundetilbud.

Overser kvalitetsvariasjoner
Dokset peker videre på at den teknologiske utvikling vil legge nye rammer for konkurransevilkårene enn det vi hittil har sett på de områder hvor det allerede er konkurranse. Han mener forslagene tar for lite hensyn til variasjoner i nettkvaliteten, ikke minst gjelder dette sømløse nett.

Kan bremse utviklingen
– Det er også en fare for at en for sterk regulering vil hemme og bremse innovasjon og utvikling av ny teknologi og nye tjenestetilbud og føre til stagnasjon i det norske telemarkedet, sier Dokset.

Annonse
Han påpeker likevel viktigheten av at bestemmelsene endelig kommer på plass.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse