Arkiv

Annonse


Skal styre industriattacheene

ArkivIndustriattacheene er en viktig del av Teknologisk Institutts internasjonale virksomhet.

Med kontorer i Paris, London, San Francisco, Stuttgart og Tokyo, har industriattacheene bygget opp et verdifullt kontaktnett for hjemhenting av teknologi i noen av de mest interessante miljøer i utlandet.

Kommer fra Grafisk Institutt
Øystein Strandli (49) kommer fra stillingen som adm. direktør i Grafisk Institutt. Fra 1988 til 1994 var han forskningsdirektør ved SINTEF i Oslo.

EU-mann
I 1994/95 var Strandli ansatt i EU-kommisjonen i Brussel, hvor han arbeidet med det felles europeiske forskningsprogrammet ESPRIT – EUs strategiske program for informasjonsteknologi.

Annonse
Strandli har også vært daglig leder for UNI Consult AS og ass. direktør i UNI Forsikring.

Philips-bakgrunn
Fra 1980 til 84 var han teknisk sjef i Norsk Philips med ansvar for offshore-gruppen.

Før den tid var Øystein Strandli ansatt i Det norske Veritas, hvor han arbeidet i Forskningsdivisjonen og i Industri- og offshoredivisjonen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse