Annonse


Bergensk miljøregnskap

Det var regjeringens strenge krav til CO2-utslipp i Nordsjøen som la grunnlaget for utviklingen av miljøregnskapet. Bak prosjektet stod det bergenske selskapet Terra Environment AS i samarbeid med Norsk Hydro.

Programvaren bokfører bruken av kjemiske stoffer i oljeindustrien, og omregner forbruket til mengder av CO2, NOX og andre miljøskadelige utslipp.

Enerådende på sokkelen
Avtaler med Elf, Esso, Phillips Petroleum, Saga og Statoil i tillegg til pionerkunden Hydro gav det vesle selskapet en omsetning på nærmere syv millioner kroner i fjor, i følge Dagens Næringsliv.

Også internasjonale industrigiganter som Akzo Nobel, BASF, Mobil og Halliburton Services benytter det norskutviklede miljøregnskapet.

Annonse


Til Russland
To nye avtaler om tilpassning til bruk i Russland innebærer at selskapet ventes å øke omsetningen med åtte millioner kroner i år. Det er det norske Utenriksdepartementet som finansierer de russiske prosjektene.

Terra Environment AS er en knoppskytning av forskningsmiljøet ved Universitetet i Bergen. Selskapet holder til på Høyteknologisenteret.

Annonse