Annonse


UNIK ro i Oslo

– Jeg forventer ikke at en flytting vil bli så dramatisk som det kan ha fremgått av pressen. Telenor har betydelig å vinne på å ha en aktivitet i Kjellerområdet, som har et veldig omfattende og sterkt teknologisk miljø, sier direktør ved UNIK Ivar Jardar Aasen til Dagens Telecom.

Vi regner med at den vesentlige og interessante delen av FoU forblir i området her, selv om det tidligere har vært snakket en del om flytting, sier Aasen.

1.000 forskere i området
UNIK er en stiftelse som ble opprettet i 1987 etter en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo (UiO) og de tre store Kjellerinstituttene: Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Telenor Forskning og Utvikling (TFoU,tidligere TF) og Institutt for energiteknikk (IFE).

UNIK har seks professorater til rådighet. Og 18 professor II-stillinger ved UiO. En II-er stilling er en femtedels stilling. I miljøene rundt Kjeller arbeider det i dag nærmere 1.000 forskere .

Annonse


Underviser fagfolk
UNIK ble opprettet for å trekke faglige kompetanse ut av instituttene. De blir i stor grad brukt til etter- og videreutdanning, og halvparten av de som i dag kurses er fagfolk som er ferdige med sin utdannelse.

Nettverk
Telenor FoU har tidligere varslet at de vil til Fornebu for å få mer markedsnærhet, og i Unik antas det at forskningstillingene ikke har så stort behov for markedsnærhet at en flytting vil tvinge seg fram. Om det skjer vil heller ikke det ha spesielt stor betydning:

Behov for base
– Vi er en nettverksorganisasjon med behov for en base. Vi samarbeider med institusjoner, og underviser blant annet i Oslo og Trondheim og gjør bruk av moderne teknologi for å klare en del av dette. Så jeg forventer ikke at den vil bli så dramatisk som det kan ha fremgått av pressen, sier Aasen til Dagens Telecom.