Annonse


Smertefri oppgradering

Alle som har oppgradert sine maskiner fra Windows 3.1 til Windows 95, inkludert installering av mer hukommelse og større harddisker, vet at slikt ofte tar tid – mye tid. Med 800 PC’er spredt utover landet kreves planlegging. En plan ble da også lagt da Telenor Mobil skulle oppgradere.
Oppgraderingen av over 800 PCer fra Windows 3.1 til Windows 95 i Telenor Mobil gikk som planlagt. De ansatte ble sendt på kurs i puljer. Da de kom tilbake var PCene oppgraderte og klare til bruk. A/S EDB hadde opprettet to staber for å gjennomføre en smertefri oppgradering av maskiner og ansatte. En stab i Oslo og en ambulerende med hele landet som arbeidsfelt. Til sammen 820 ansatte lokalisert på 18 forskjellige steder i landet ble sendt på kurs. Kurset ble holdt for ti brukere om gangen på hvert sted og i mellomtiden ble ny programvare installert og maskinvaretilpasning foretatt.

Bedre service
– De gamle operativsystemene kunne ikke håndtere våre behov for å ha flere programmer oppe samtidig, sier prosjektleder i Telenor Mobil Svein Johansen til Dagens Telecom. I tillegg til operativsystemet bruker Telenor Word, Excel, Powerpoint og en rekke løsninger som er spesielt utviklet for Telenor. Etter en anbudsrunde ble A/S EDB valgt som leverandør.

Forprosjekt
Arbeidet startet høsten 1995 med et forprosjekt som kartla hvilke maskiner og applikasjoner som var aktuelle og hvilken infrastruktur kommunikasjonssystemet hadde. Selve oppgraderingen startet 1. september og ble avsluttet forrige fredag.
– Vi er godt fornøyd med det arbeidet A/S EDB har utført, sier Johansen.

Pilot viktig
– Oppgraderingen gikk glatt fordi vi hadde utført en grundig pilot og testet ut alt på forhånd, sier fagsjef i A/S EDB Jørn Rød Larsen til Dagens Telecom. På grunnlag av forprosjektet satte vi opp en lab med de mest kravstore brukerne for å undersøke om den planlagte implementeringen virket som forutsatt, sier han. Gjennom pilotprosjektet ble oppgradering av både maskiner og personale planlagt med tanke på tid og sikkerhet.

Annonse


Kritisk gruppe
– En av de mest kritiske gruppene var kundeservice, Telenor Mobils ansikt utad. Vi kunne ikke risikere noen problemer ut mot kundene under oppgraderingen. Derfor var det spesielt viktig med grundig forarbeide, sier Rød Larsen som anbefaler å ikke ta for lett på den forberedende fasen. Hele avdelinger kan bli lammet hvis noe går galt, sier han.
Rød Larsen mener også at det er vesentlig å ta med kostnader til opplæring. Han roser Telenor Mobil for å forstå kostnadsbildet med innføring av nye datasystemer.
– Ved å ta med opplæring i regnestykket får man kostnadene opp på bordet, det kan virke dyrt, men det blir ofte dyrere hvis de ansatte må tilegne seg kunnskapen på egen hånd, sier Rød Larsen.

Neste fase
– Trenden er at man går over fra 16 til 32 bit plattformer, og vi ønsker å forberede løsninger for dette, sier Johansen. I løpet av neste år skal 400 av Telenor Mobils PCer oppgraderes til Windows NT 4.0, noe som er forberedt ved innleggingen av Windows 95.

Annonse