telegram
Etter massive kritikker fjernet den spanske domstolen blokkaden av Telegram i landet etter at forsøket på å fakke pirater feilet.

Annonse


Stengte ute 8 millioner Telegram-brukere, da skjedde dette

Mediaset España, EGEDA, Atresmedia og Movistar Plus klaget til myndighetene for det de mener er Telegram sin rolle innen piratkopiering.

Stengte likegodt ut 8 millioner brukere

Europa er i vinden med ekstra tøffe antipirat-praksis, inkludert potensielt bøter på nesten 60 000 kroner for IPTV-sniktitting i Italia, og det er bøter for kundene, og ikke en gang for de som tilbyr. Men denne gang gikk de for langt, for de tre som saksøkte i Spania, fikk medhold for å stenge Telegram-brukerne helt ute fra tjenesten.

Dommeren konkluderte med å utestenge alle fordi Telegram ikke avslørte ovenfor retten hjem som står bak pirat-kanalene mens etterforskningen foregår. Spanske ISP-er hadde derfor ingen annen mulighet enn å stenge tilgangen i landet. Spania har over 47 millioner innbyggere. Telegram er tidligere blokkert i land som Iran, Kina og Pakistan.

Med 8 millioner av dem, ble det for mye. For det kom så sterke reaksjoner fra allmenheten og opposisjonspolitikere at bannlysningen ble hevet.

Annonse


Dette melder den spanske domstolen etter suspensjon av blokkeringen

“Dommer Santiago Pedraz ga ordre denne mandagen der han gikk med på, før den midlertidige suspensjonen av ressursene knyttet til Telegram, å be om en rapport fra General Information Commissioner’s Office vedrørende Telegram-plattformen. Sorenskriveren ber om informasjon om dens egenskaper, samt hvilken innvirkning den midlertidige suspensjonen har. Sorenskriveren godtok ordren ordre forrige fredag, inkludert hvilken påvirkning dette vil ha på brukerne.”

I den nevnte ordren beordret sorenskriveren telekommunikasjons- og internettilgangsoperatørene å midlertidig suspendere Telegram innenfor rammen av en prosedyre mot eierne av ulike kanaler opprettet på det sosiale nettverket, for fortsatte brudd på immaterielle rettigheter.

I sin resolusjon forklarte Pedraz at tiltaket har juridisk støtte som er vurdert i artikkel 13.2 i LECrim: «I etterforskningen av forbrytelser begått gjennom internett, telefon eller annen informasjons- eller kommunikasjonsteknologi, kan retten godta, som første skritt, f.eks. officio eller på anmodning fra en part, forholdsregler som består av midlertidig fjerning av ulovlig innhold, midlertidig avbrudd av tjenestene som tilbys av nevnte innhold, eller midlertidig blokkering av begge når de befinner seg i et fremmed land.»

Annonse