apple app store
Apple får fortsette å ta opp til 30 prosent i avgifter fra utviklere med apper på App Store, men saken er ikke ferdig enda.

Annonse


Godkjenner “Apple-skatten”

Den høyeste domstolen i USA godkjenner at Apple har lov til å ta 30 prosent i avgifter fra utviklere som selger apper og tilleggs-tjenester på App Store til iPhone. Dette er nok et nederlag for Epic, men saken er ikke ferdig.

Apple får fortsette, men saken er neppe ferdig

Det var 9th Circuit Court of Appeals” som i sin dom mente at Apple brøt med California sin “Unfair Competition Law.” Mer spesifikt nevnes det Apples begrensinger mot alternative betalingsformer: altså at potensielle kunder ikke får lov til å betale kunden direkte. Høyesterettsdommer Elena Kagan har derfor eliminert forsøket fra California i nettopp denne saken, men ga ingen forklaring på hvorfor det ble dømt i favør Apple.

Bloomberg påpeker at beslutningen kun er en “midlertidig utsettelse,” og at saken derfor kan prøves igjen og på andre måter. Det er nærmest garantert saken vil fortsette i en eller annen form i rettsvesenet selv etter denne kjennelsen.

Det var i juli vi skrev saken “Apple får mer tid, Epic er ikke happy:”

“Apple blir foreløpig ikke tvunget til å godta tredjeparts-betalingsløsninger. Apple har nemlig lov å anke saken til høyeste rettsinstans og derfor kan heller ikke endringene tre i kraft om selskapet får sin sak hørt der. Det er snakk om potensielt store inntektstap for Apple om de skulle tape, da de tar opp til 30 prosent fra utviklere for å gi dem retten til å servere appene sin i App Store.

Det har vært en betent sak mellom Apple og Epic siden 2020, og det er ikke slik at Apple tvinges til å godta Fortnite i App Store. Faktisk var domsavsigelsen i september 2021 i favør Apple i stor grad, med unntak selskapets forbud mot markedsføring av alternative betalingsmetoder.

ITavisen, 18. juli 2023

Annonse