Epic vs Apple
Apple har fjernet Epics utviklerkonto. Det er kroken på døra for Epic i App Store.

Annonse


Epic blokkeres for alltid på alle Apple-plattformer

Apple tapte på ett prinsipielt vesentlig punkt i Epic-Apple-saken som begynte i august 2020 etter at Fortnite ble fjernet fra App Store. Dommeren påla Apple å akseptere alternative betalingsmetoder i App Store. 

Dommen kan bety slutten for Epic Games’ spillmotor Unreal Engine på alle Apples plattformer

Under rettssaken spurte dommer Yvonne Gonzalez Rogers Epic om det ville være tilstrekkelig å avskaffe Apples regler som forbyr utviklerne å opplyse om eksterne websteder hvor du kan kjøpe abonnement istedenfor inne i selve appen.

Begge tapte, men Epic tapte nok mest

På rettssakens siste dag antydet dommeren at hun hellet til et kompromiss som ikke ville behage noen av partene, og det ble resultatet. Begge sider tapte, men Epic tapte nok mest.

Dommeren påla Apple å akseptere alternative betalingsmetoder i App Store, og det var på mange måter det saken handlet om. Men Apple som har skjønt hvilken vei vinden blåser, har allerede satt døren på gløtt for alternative betalingsløsninger og fremstiller seg selv som vinner. Det kan også gi mening når man ser på hvordan dommen nedgraderte Epics opprinnelige påstand om at Apple er et ulovlig monopol i henhold til Sherman Antitrust Act.

Annonse


Epic har “faktisk brutt Apples retningslinjer”

Epic er på sin side langtfra fornøyd med dommen som blir kostbar for dem, og anker.

Ifølge dommer Rogers er oppsigelsen av Epic’s App Store-konto gyldig ettersom spillselskapet faktisk har brutt Apples vilkår og retningslinjer. Av denne grunn vil dommeren ikke tvinge Apple til å slippe Epics inn i App Store. Epic Games må også betale erstatning til Apple for kjøp i app som det ikke ble betalt 30 prosent provisjon for, rundt 3,6 millioner dollar.

Potensiell milliardsmell for Apple

Men disse millionene blekner i sammenligning med de milliarder som Apple kan miste hvis denne endringen av App Store blir håndhevet juridisk. Apple tjener omkring 19 milliarder dollar om året på apps, herav 6,3 milliarder i USA.

Retten fant Epic Games ansvarlig for kontraktsbrudd og at Apple var i sin fulle rett til å si opp avtalen dem imellom:

  • 1) Erstatning på et beløp som tilsvarer (a) 30 prosent av inntektene på 12 167 719 dollar som Epic Games hadde fra Fortnite-brukere på iOS gjennom Epic Direct Payment mellom august og oktober 2020, pluss (b) 30 prosent av tilsvarende inntekter for Epic Games fra 1. november 2020 frem til domsavsigelsen; og
  • 2) (a) Apples oppsigelse av avtalene mellom Epic Games og Apple var gyldig, lovlig og kunne håndheves, og (b) Apple har kontraktsmessig rett til å avslutte sin avtale med ett eller alle Epic Games’ datterselskaper, tilknyttede selskaper og/eller andre selskaper under Epic Games’ kontroll når som helst og etter Apples eget skjønn.

Epics utviklerkonto avsluttet av Apple

I 2020 oppdaterte Epic Games Fortnite for iOS hvor de introduserte sitt eget betalingssystem for innhold i spillet. Selskapet promoterte det nye systemet som en billigere måte å kjøpe spillgjenstander på ettersom man slapp kommisjonen til App Store.

Apple fjernet Fortnite fra App Store og da Epic Games saksøkte Apple ble Epics App Store-konto permanent fjernet. Med Rogers dom er ikke Apple forpliktet til å slippe Epic inn i App Store igjen.

Ondt blod. Alt fra Epic blokkeres

Dommen forplikter altså ikke Apple til å slippe Epic inn i App Store igjen – hverken med Fortnite eller andre av selskapets apper – og det er såpass mye ondt blod mellom de to selskapene at Apple sannsynligvis kommer til å sette kommersielle fortjeneste-hensyn til side. 

Etter at Syd-Koreas nasjonalforsamling vedtok et lovforslag som vil forby store plattformeiere å nekte apputviklerne å bruke egne betalingssystemer, har Epic søkt om å få Fortnite tilbake på App Store for relansering i Syd-Korea, men Apple avslår. 

ITavisen: Syd-Korea vedtar anti-Google/Apple-lov

Også Epics utviklerkonto er blitt avsluttet av Apple. Det kan bety slutten for Epic Games’ spillmotor Unreal Engine på Apples plattformer og med det alle spill fra Epic – med mindre Open App Markets Act går igjennom.

Open App Markets Act

Demokratene og republikanerne er gått sammen om et lovforslag som åpner for større konkurranse mellom appbutikkene og som vil tvinge Apple til å åpne iPhone for tredjeparts appbutikker og sideloading. Om lovforslaget går igjennom vil hverken Apple eller Google kunne pålegge utviklere å distribuere apper gjennom deres appbutikker eller å bruke deres in app-betalingssystem. 

ITavisen: Med loven i hånd skal Apple tvinges til å godta tredjeparts appbutikker og sideloading

Om Open App Markets Act vil pålegge Apple å slippe Fortnite inn i App Store, er uklart, men lovforslaget vil tillate sideloading og da har Epic på mange måter oppnådd hva de ville – vi skal heller ikke se bort fra at Epic vs. Apple-saken har vært en pådriver for Open App Markets Act.

Omdirigere til tjenester utenfor App Store

Tidligere denne måneden kunngjorde Apple at de vil la utviklerne omdirigere brukerne til å abonnere på tjenester utenfor App Store. Med dommen vil selskapet bli tvunget til å tillate dette for alle slags apper. Apples plan var å rulle ut disse endringene første halvår 2022, men Rogers ga selskapet 90 dager på å overholde avgjørelsen.

Epics Tim Sweeney har gått hardt ut mot Apple i CSAM-saken:
“Barna vil vokse opp i en dystopi om vi tolererer ubegrenset overvåkning fra private monopoler”

Annonse