Etterforskes for brudd på konkurranselovgivningen.
Tyskland har fått nye lover som gjør det lettere å tøyle store internasjonale firmaers markedsmakt.

Annonse


Tyskland etterforsker Amazon og Facebook. Nå tar de Google

Det tyske Bundeskartellamt som tilsvarer det norske Konkurransetilsynet, har bestemt seg for å etterforske Google for mulig brudd på konkurranselovgivningen.

De vil gjennomgå virksomheten i Googles europeiske enheter i Tyskland og Irland samt morselskapet Alphabet i USA.

Gis forbrukerne mulighet til å velge?

Googles forretningsmodell er fundamentalt basert på behandling av brukernes data. Google har en strategisk fordel på grunn av bredden i deres digitale produkter.

Andreas Mundt, Bundeskartellamt

Gjennomgangen vil blant annet se på om forbrukerne blir gitt tilstrekkelige muligheter til å velge hvordan deres data skal brukes hvis de ønsker å bruke Googles tjenester.

Landet har etter å ha oppdatert konkurranselovgivningen i januar, fått større makt til å “gripe inn tidligere og mer effektivt” mot internasjonale teknologiselskaper istedenfor å straffe dem i etterhånd for misbruk av markedsmakt.

Også Amazon og Facebook

Tidligere har Bundeskartellamt åpnet lignende etterforskning av amerikanske selskaper som Amazon og Facebook, to der de undersøker om Amazon misbruker  sin “monopollignende økonomisk makt”. De har også gående en etterforskning av Facebooks integrering av virtual reality-headset.

Og i USA venter de på Epic-Apple-dommen

Over hele verden strammer myndighetene inn lovgivningen i et forsøk på å tøyle de store, internasjonale teknologibedriftenes markedsmakt. I USA etterforskes Google og Facebook mens vi spent venter på utfallet av rettssaken Epic anla mot Apple. Det er en kamp om viktige prinsipper og ikke minst enorme verdier.

Annonse