Epic-Apple-krigen
Fortnite er blant appene med høyest inntjening gjennom tidene. Gratis å laste ned, inntekter genereres gjennom kjøp i appen.

Annonse


Epic mot Apple: Rettssaken over. Hva er det sannsynlige utfallet?

Rettsforhandlingene er over i den tre uker lange rettssaken Epic anla mot Apple. Hverken Epic Games eller Apple vil få det som de vil om kjennelsen blir som dommeren signaliserer. Utfallet av rettssaken har potensiale i seg til å rokke ved teknologigigantenes monopoler.

Milliarder av dollar …

Den amerikanske dommeren Yvonne Gonzalez Rogers sa at hun er skeptisk til at App Store ikke tillater noen som helst form for “reell konkurranse” – og det er kjernen i saken – men hun stilte også spørsmål ved Epics motiver for å saksøke Apple for forretningsmodellen i App Store – og antydet motiver som å endre Fortnite-produsenten fra “et multimilliard-selskap til et multibillion-selskap” ved å grabbe til seg en større del av inntektene som strømmer til verdens mest verdifulle selskap.

… og viktige prinsipper står på spill

Mye står på spill for begge de involverte selskapene. Dommeren vurderer alternativer som spenner fra å la App Store uforstyrret fortsette sin virksomhet — til å fremtvinge en radikal revisjon som vil tillate konkurranse fra utenforstående. Fortnite som Apple fjernet fra butikken i august, genererte mer enn 40 milliarder kroner for Epic i fjor. App Store er estimert å ta inn mer enn 165 milliarder kroner i året for Apple og fortjenestemarginen er på minst 75 prosent.

Kjennelse mens saken er frisk i minnet

Gonzalez Rogers sa mandag etter selskapenes avsluttende prosedering, at hun vil komme til en kjennelse så snart som mulig og mens saken fremdeles er frisk i minnet, men hun spesifiserte ingen dato.

Annonse


Internasjonal regulering

I tillegg til dommens umiddelbare virkning på selskapene kan dommerens kjennelse potensielt anspore det amerikanske justisdepartement samt internasjonale regulatorer til å se nærmere på Apples makt som “portvokter” innenfor den digitale økonomien. Også andre teknologigiganters monopol eller tilnærmede monopol risikerer å bli satt under lupen.

Mulige rettsutfall:

  • Status quo: Dommeren avviser Epics krav mot Apple. Det vil ikke resultere i påtvungne endringer i App Store. Apple vil kunne fortsette å kreve at utviklere distribuerer programvaren sin utelukkende gjennom butikken og forby tredjeparts kjøpssystemer i appen.
  • Endring av App Stores retningslinjer: Tredjepartsbutikker tillates på iOS. Dommeren må i tilfelle avgjøre om det skal gjelde Epic alene eller om det skal omfatte alle utviklere.
  • Omfattende endringer: Dommeren konkluderer med at App Store driver konkurransehemmende virksomhet og påbyr Apple å legge om virksomheten slik som Epic ber om. Dette scenariet kan inkludere en kombinasjon av endringer som å støtte tredjeparts nedlastning av apper og tillate transaksjoner via alternative betalingssystemer.
  • Kompromiss: Apple får i grove trekk beholde kontrollen over App Store og systemet for kjøp i appen. Men Apple må tillate utviklerne å legge inn en knapp hvor brukerne ledes ut av App Store og inn i konkurrerende handelssystemer.

Uansett utfall er anke sannsynlig

Juridiske eksperter har lenge holdt en knapp på en kjennelse i Apples favør. Men dette så ​​mindre sikkert ut da Gonzalez Rogers etter fredagens avhør av administrerende direktør Tim Cook, uttrykte skepsis til Apples argument om at fordelene med App Store oppveier ulempene.

Under rettssaken sa Gonzalez Rogers at hun ønsket å bygge opp en klar oversikt over argumentene i saken i tilfelle hennes avgjørelse blir anket. Uansett hva hun bestemmer er anke til en høyere rettsinstans sannsynlig.